Spiideo Masters 2019

Grupp 1

MNrTid/Bana LagPoäng PoängLag
Tid/bana: Bana 1
1Bana 1Robot 3

10

-

10

Nate s
PatrikJohan h
Tid/bana:
2Alex

13

-

7

Calle
MagnusTove
Tid/bana: Bana 1
3Bana 1Robot 5

10

-

10

Tim
AdemarMorgan
Tid/bana: Bana 1
4Bana 1Robot 4

10

-

10

Deli
Robot 2Erik
Tid/bana: Bana 1
5Bana 1Joachim

10

-

10

Robot 6
FreddieJohan s
Tid/bana: Bana 1
6Bana 1Joakim m

10

-

10

Björn
Robot 1Nate w
Tid/bana:
7Deli

0

-

0

Tim
Joakim mMagnus
Tid/bana: Bana 1
8Bana 1Nate s

10

-

10

Robot 5
PatrikFreddie
Tid/bana: Bana 1
9Bana 1Björn

10

-

10

Alex
Robot 4Robot 6
Tid/bana:
10Johan h

10

-

10

Nate w
MorganJoachim
Tid/bana: Bana 1
11Bana 1Calle

10

-

10

Robot 3
Robot 2Robot 1
Tid/bana:
12Johan s

0

-

0

Tove
ErikAdemar
Tid/bana:
13Morgan

0

-

0

Calle
Nate wErik
Tid/bana: Bana 1
14Bana 1Ademar

10

-

10

Tim
Robot 6Robot 2
Tid/bana: Bana 1
15Bana 1Johan h

10

-

10

Freddie
Robot 1Johan s
Tid/bana: Bana 1
16Bana 1Nate s

10

-

10

Deli
AlexRobot 3
Tid/bana: Bana 1
17Bana 1Robot 5

10

-

10

Joakim m
BjörnTove
Tid/bana: Bana 1
18Bana 1Magnus

10

-

10

Joachim
Robot 4Patrik
Tid/bana: B
19BTove

10

-

10

Robot 4
Robot 2Robot 3
Tid/bana:
20Deli

0

-

0

Johan s
BjörnNate w
Tid/bana:
21Morgan

0

-

0

Alex
Joakim mJoachim
Tid/bana: B
22BRobot 1

10

-

10

Magnus
FreddieRobot 6
Tid/bana:
23Johan h

0

-

0

Erik
PatrikAdemar
Tid/bana: B
24BCalle

10

-

10

Nate s
Robot 5Tim
Tid/bana: B
25BAdemar

10

-

10

Alex
FreddieRobot 5
Tid/bana: B
26BMagnus

10

-

10

Morgan
CalleRobot 3
Tid/bana:
27Patrik

0

-

0

Deli
ErikTove
Tid/bana: B
28BRobot 4

10

-

10

Joachim
TimBjörn
Tid/bana:
29Robot 1

10

-

10

Joakim m
Nate sJohan s
Tid/bana:
30Johan h

10

-

10

Robot 6
Nate wRobot 2
Tid/bana:
31Deli

10

-

10

Robot 1
MagnusJoachim
Tid/bana:
32Johan h

10

-

10

Tove
FreddieRobot 4
Tid/bana:
33Björn

10

-

10

Johan s
Robot 3Robot 5
Tid/bana:
34Joakim m

10

-

10

Robot 2
CalleErik
Tid/bana:
35Nate w

10

-

10

Alex
Robot 6Tim
Tid/bana:
36Patrik

0

-

0

Nate s
MorganAdemar
Tid/bana:
37Erik

0

-

0

Björn
Johan hTim
Tid/bana: B
38BNate w

10

-

10

Morgan
Robot 1Robot 2
Tid/bana:
39Nate s

10

-

10

Robot 4
MagnusRobot 6
Tid/bana:
40Alex

0

-

0

Patrik
DeliJohan s
Tid/bana: B
41BRobot 5

10

-

10

Ademar
JoachimCalle
Tid/bana:
42Freddie

10

-

10

Joakim m
ToveRobot 3
Tid/bana:
43Freddie

10

-

10

Robot 1
PatrikRobot 4
Tid/bana:
44Erik

0

-

0

Nate s
TimJoachim
Tid/bana:
45Joakim m

0

-

0

Nate w
AlexAdemar
Tid/bana:
46Johan h

10

-

10

Robot 3
Robot 6Robot 5
Tid/bana:
47Morgan

0

-

0

Björn
DeliTove
Tid/bana:
48Calle

10

-

10

Robot 2
Johan sMagnus
Tid/bana:
49Robot 6

10

-

10

Morgan
Robot 3Johan s
Tid/bana:
50Magnus

10

-

10

Robot 4
AdemarDeli
Tid/bana:
51Johan h

0

-

0

Joachim
ToveCalle
Tid/bana:
52Erik

0

-

0

Patrik
Nate wBjörn
Tid/bana:
53Nate s

10

-

10

Freddie
Joakim mRobot 2
Tid/bana:
54Robot 1

10

-

10

Robot 5
AlexTim
Tid/bana:
55Björn

10

-

10

Deli
AlexRobot 2
Tid/bana:
56Patrik

10

-

10

Calle
Joakim mRobot 3
Tid/bana:
57Robot 6

10

-

10

Nate w
FreddieRobot 5
Tid/bana:
58Tove

10

-

10

Robot 1
JoachimAdemar
Tid/bana:
59Johan h

0

-

0

Johan s
TimMagnus
Tid/bana:
60Morgan

10

-

10

Erik
Nate sRobot 4
Tid/bana:
61Nate s

0

-

0

Joachim
Nate wMagnus
Tid/bana:
62Robot 1

10

-

10

Robot 6
MorganBjörn
Tid/bana:
63Tim

10

-

10

Patrik
Johan sRobot 2
Tid/bana:
64Alex

10

-

10

Robot 5
Robot 4Joakim m
Tid/bana:
65Tove

0

-

0

Freddie
ErikCalle
Tid/bana:
66Johan h

10

-

10

Ademar
Robot 3Deli
Tid/bana:
67Robot 5

10

-

10

Robot 1
TovePatrik
Tid/bana:
68Johan h

10

-

10

Robot 2
JoachimAlex
Tid/bana:
69Joakim m

0

-

0

Calle
BjörnNate s
Tid/bana:
70Freddie

0

-

0

Deli
MorganJohan s
Tid/bana:
71Robot 3

10

-

10

Nate w
AdemarRobot 4
Tid/bana:
72Tim

10

-

10

Erik
Robot 6Magnus
Tid/bana:
73Johan h

10

-

10

Robot 4
Johan sJoakim m
Tid/bana:
74Robot 3

10

-

10

Robot 6
ToveDeli
Tid/bana:
75Erik

10

-

10

Alex
Robot 1Ademar
Tid/bana:
76Nate w

0

-

0

Tim
PatrikCalle
Tid/bana:
77Nate s

10

-

10

Magnus
Robot 5Morgan
Tid/bana:
78Joachim

10

-

10

Freddie
Robot 2Björn
Tid/bana:
79Alex

0

-

0

Tim
ToveJoachim
Tid/bana:
80Johan s

10

-

10

Erik
Robot 4Robot 5
Tid/bana:
81Freddie

10

-

10

Robot 3
Nate wMagnus
Tid/bana:
82Johan h

0

-

0

Björn
AdemarNate s
Tid/bana:
83Robot 6

10

-

10

Joakim m
PatrikRobot 2
Tid/bana:
84Morgan

10

-

10

Deli
CalleRobot 1
Tid/bana:
85Ademar

10

-

10

Robot 6
BjörnCalle
Tid/bana:
86Robot 1

10

-

10

Alex
MagnusPatrik
Tid/bana:
87Johan h

10

-

10

Robot 5
Robot 2Morgan
Tid/bana:
88Johan s

10

-

10

Tim
Robot 3Joakim m
Tid/bana:
89Erik

0

-

0

Joachim
FreddieDeli
Tid/bana:
90Tove

10

-

10

Nate s
Nate wRobot 4
Tid/bana:
91Deli

0

-

0

Nate w
PatrikJoakim m
Tid/bana:
92Tim

0

-

0

Morgan
FreddieBjörn
Tid/bana:
93Ademar

10

-

10

Robot 3
JoachimNate s
Tid/bana:
94Robot 2

10

-

10

Tove
Robot 5Magnus
Tid/bana:
95Johan h

10

-

10

Calle
Robot 4Robot 1
Tid/bana:
96Robot 6

10

-

10

Johan s
ErikAlex
Tid/bana:
97Robot 5

10

-

10

Erik
Robot 1Robot 3
Tid/bana:
98Tove

10

-

10

Ademar
Robot 6Joakim m
Tid/bana:
99Robot 4

10

-

10

Tim
CalleDeli
Tid/bana:
100Nate w

0

-

0

Nate s
AlexFreddie
Tid/bana:
101Robot 2

10

-

10

Joachim
Johan sMorgan
Tid/bana:
102Johan h

0

-

0

Magnus
BjörnPatrik
Tid/bana:
103Nate s

10

-

10

Tove
Robot 2Tim
Tid/bana:
104Johan h

10

-

10

Deli
Robot 5Nate w
Tid/bana:
105Freddie

0

-

0

Morgan
Joakim mErik
Tid/bana:
106Joachim

10

-

10

Patrik
Robot 6Calle
Tid/bana:
107Björn

10

-

10

Robot 3
MagnusAlex
Tid/bana:
108Robot 4

10

-

10

Johan s
AdemarRobot 1
Tid/bana:
109Alex

0

-

0

Johan h
FreddieCalle
Tid/bana:
110Björn

10

-

10

Ademar
Robot 2Patrik
Tid/bana:
111Johan s

0

-

0

Nate w
ToveMagnus
Tid/bana:
112Robot 3

10

-

10

Robot 4
TimMorgan
Tid/bana:
113Erik

10

-

10

Robot 1
Nate sRobot 6
Tid/bana:
114Robot 5

10

-

10

Joachim
DeliJoakim m
Tid/bana:
115Robot 2

10

-

10

Robot 5
Nate wRobot 4
Tid/bana:
116Calle

0

-

0

Johan s
AlexNate s
Tid/bana:
117Joachim

10

-

10

Björn
Robot 3Robot 1
Tid/bana:
118Johan h

0

-

0

Joakim m
MagnusErik
Tid/bana:
119Ademar

0

-

0

Freddie
TimDeli
Tid/bana:
120Robot 6

10

-

10

Patrik
MorganTove
Tid/bana:
121Morgan

0

-

0

Joakim m
AdemarMagnus
Tid/bana:
122Tove

10

-

10

Nate w
Robot 1Tim
Tid/bana:
123Johan h

10

-

10

Nate s
DeliRobot 6
Tid/bana:
124Calle

10

-

10

Robot 4
BjörnFreddie
Tid/bana:
125Johan s

10

-

10

Robot 5
JoachimPatrik
Tid/bana:
126Robot 2

10

-

10

Erik
Robot 3Alex
Tid/bana:
127Robot 3

10

-

10

Patrik
FreddieTim
Tid/bana:
128Robot 4

10

-

10

Robot 6
JoachimJoakim m
Tid/bana:
129Magnus

10

-

10

Björn
Robot 5Erik
Tid/bana:
130Deli

10

-

10

Robot 2
Nate sRobot 1
Tid/bana:
131Johan h

0

-

0

Morgan
AlexTove
Tid/bana:
132Ademar

0

-

0

Calle
Johan sNate w
Tid/bana:
133Tove

0

-

0

Björn
Nate sJohan s
Tid/bana:
134Robot 2

10

-

10

Magnus
AdemarFreddie
Tid/bana:
135Alex

10

-

10

Robot 4
MorganPatrik
Tid/bana:
136Robot 3

10

-

10

Erik
Nate wJoachim
Tid/bana:
137Deli

10

-

10

Robot 5
CalleRobot 6
Tid/bana:
138Johan h

10

-

10

Robot 1
Joakim mTimNamn SMVMOMFM Poäng
1Robot 1230230230
2Robot 2230230230
3Robot 3230230230
4Robot 4230230230
5Robot 5230230230
6Robot 6230230230
7Joachim170170170
8Magnus161150163
9Alex151140153
10Nate s150150150
11Patrik150150150
12Freddie150150150
13Ademar150150150
14Joakim m150150150
15Tim150150150
16Calle150141147
17Morgan140140140
18Deli140140140
19Björn140140140
20Johan h140140140
21Johan s140140140
22Tove140131137
23Nate w130130130
24Erik120120120
Teckenförklaring.
SM= Spelade Matcher, VM= Vunna Matcher, OM= Oavgjorda Matcher, FM= Förlorade Matcher.


Powered by PadelCup.se


Cupnr:746(2019-01-25/). Cupen arkiverad: 19-07-28 09:56:12.
Spelschema, tabell och resultat. - PadelCup.se