Clean Drink Night Tournament

Grupp 1

Spelform: Seriespel Setvinst.
MNrTid/Bana LagPoäng Poäng Lag
Tid/bana:
1Spelare A3

-

Spelare A1
Spelare A4 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A2
Tid/bana:
2Spelare A27

-

Spelare A5
Spelare A28 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A6
Tid/bana:
3Spelare A25

-

Spelare A7
Spelare A26 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A8
Tid/bana:
4Spelare A23

-

Spelare A9
Spelare A24 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A10
Tid/bana:
5Spelare A21

-

Spelare A11
Spelare A22 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A12
Tid/bana:
6Spelare A19

-

Spelare A13
Spelare A20 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A14
Tid/bana:
7Spelare A17

-

Spelare A15
Spelare A18 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A16
Tid/bana:
8Spelare A1

-

Spelare A5
Spelare A2 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A6
Tid/bana:
9Spelare A7

-

Spelare A3
Spelare A8 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A4
Tid/bana:
10Spelare A9

-

Spelare A27
Spelare A10 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A28
Tid/bana:
11Spelare A11

-

Spelare A25
Spelare A12 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A26
Tid/bana:
12Spelare A13

-

Spelare A23
Spelare A14 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A24
Tid/bana:
13Spelare A15

-

Spelare A21
Spelare A16 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A22
Tid/bana:
14Spelare A17

-

Spelare A19
Spelare A18 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A20
Tid/bana:
15Spelare A7

-

Spelare A1
Spelare A8 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A2
Tid/bana:
16Spelare A5

-

Spelare A9
Spelare A6 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A10
Tid/bana:
17Spelare A3

-

Spelare A11
Spelare A4 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A12
Tid/bana:
18Spelare A27

-

Spelare A13
Spelare A28 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A14
Tid/bana:
19Spelare A25

-

Spelare A15
Spelare A26 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A16
Tid/bana:
20Spelare A23

-

Spelare A17
Spelare A24 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A18
Tid/bana:
21Spelare A21

-

Spelare A19
Spelare A22 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A20
Tid/bana:
22Spelare A1

-

Spelare A9
Spelare A2 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A10
Tid/bana:
23Spelare A11

-

Spelare A7
Spelare A12 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A8
Tid/bana:
24Spelare A13

-

Spelare A5
Spelare A14 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A6
Tid/bana:
25Spelare A15

-

Spelare A3
Spelare A16 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A4
Tid/bana:
26Spelare A17

-

Spelare A27
Spelare A18 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A28
Tid/bana:
27Spelare A19

-

Spelare A25
Spelare A20 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A26
Tid/bana:
28Spelare A21

-

Spelare A23
Spelare A22 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A24
Tid/bana:
29Spelare A11

-

Spelare A1
Spelare A12 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A2
Tid/bana:
30Spelare A9

-

Spelare A13
Spelare A10 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A14
Tid/bana:
31Spelare A7

-

Spelare A15
Spelare A8 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A16
Tid/bana:
32Spelare A5

-

Spelare A17
Spelare A6 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A18
Tid/bana:
33Spelare A3

-

Spelare A19
Spelare A4 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A20
Tid/bana:
34Spelare A27

-

Spelare A21
Spelare A28 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A22
Tid/bana:
35Spelare A25

-

Spelare A23
Spelare A26 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A24
Tid/bana:
36Spelare A1

-

Spelare A13
Spelare A2 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A14
Tid/bana:
37Spelare A15

-

Spelare A11
Spelare A16 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A12
Tid/bana:
38Spelare A17

-

Spelare A9
Spelare A18 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A10
Tid/bana:
39Spelare A19

-

Spelare A7
Spelare A20 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A8
Tid/bana:
40Spelare A21

-

Spelare A5
Spelare A22 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A6
Tid/bana:
41Spelare A23

-

Spelare A3
Spelare A24 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A4
Tid/bana:
42Spelare A25

-

Spelare A27
Spelare A26 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A28
Tid/bana:
43Spelare A15

-

Spelare A1
Spelare A16 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A2
Tid/bana:
44Spelare A13

-

Spelare A17
Spelare A14 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A18
Tid/bana:
45Spelare A11

-

Spelare A19
Spelare A12 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A20
Tid/bana:
46Spelare A9

-

Spelare A21
Spelare A10 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A22
Tid/bana:
47Spelare A7

-

Spelare A23
Spelare A8 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A24
Tid/bana:
48Spelare A5

-

Spelare A25
Spelare A6 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A26
Tid/bana:
49Spelare A3

-

Spelare A27
Spelare A4 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A28
Tid/bana:
50Spelare A1

-

Spelare A17
Spelare A2 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A18
Tid/bana:
51Spelare A19

-

Spelare A15
Spelare A20 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A16
Tid/bana:
52Spelare A21

-

Spelare A13
Spelare A22 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A14
Tid/bana:
53Spelare A23

-

Spelare A11
Spelare A24 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A12
Tid/bana:
54Spelare A25

-

Spelare A9
Spelare A26 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A10
Tid/bana:
55Spelare A27

-

Spelare A7
Spelare A28 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A8
Tid/bana:
56Spelare A3

-

Spelare A5
Spelare A4 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A6
Tid/bana:
57Spelare A19

-

Spelare A1
Spelare A20 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A2
Tid/bana:
58Spelare A17

-

Spelare A21
Spelare A18 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A22
Tid/bana:
59Spelare A15

-

Spelare A23
Spelare A16 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A24
Tid/bana:
60Spelare A13

-

Spelare A25
Spelare A14 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A26
Tid/bana:
61Spelare A11

-

Spelare A27
Spelare A12 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A28
Tid/bana:
62Spelare A9

-

Spelare A3
Spelare A10 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A4
Tid/bana:
63Spelare A7

-

Spelare A5
Spelare A8 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A6
Tid/bana:
64Spelare A1

-

Spelare A21
Spelare A2 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A22
Tid/bana:
65Spelare A23

-

Spelare A19
Spelare A24 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A20
Tid/bana:
66Spelare A25

-

Spelare A17
Spelare A26 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A18
Tid/bana:
67Spelare A27

-

Spelare A15
Spelare A28 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A16
Tid/bana:
68Spelare A3

-

Spelare A13
Spelare A4 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A14
Tid/bana:
69Spelare A5

-

Spelare A11
Spelare A6 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A12
Tid/bana:
70Spelare A7

-

Spelare A9
Spelare A8 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A10
Tid/bana:
71Spelare A23

-

Spelare A1
Spelare A24 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A2
Tid/bana:
72Spelare A21

-

Spelare A25
Spelare A22 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A26
Tid/bana:
73Spelare A19

-

Spelare A27
Spelare A20 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A28
Tid/bana:
74Spelare A17

-

Spelare A3
Spelare A18 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A4
Tid/bana:
75Spelare A15

-

Spelare A5
Spelare A16 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A6
Tid/bana:
76Spelare A13

-

Spelare A7
Spelare A14 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A8
Tid/bana:
77Spelare A11

-

Spelare A9
Spelare A12 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A10
Tid/bana:
78Spelare A1

-

Spelare A25
Spelare A2 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A26
Tid/bana:
79Spelare A27

-

Spelare A23
Spelare A28 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A24
Tid/bana:
80Spelare A3

-

Spelare A21
Spelare A4 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A22
Tid/bana:
81Spelare A5

-

Spelare A19
Spelare A6 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A20
Tid/bana:
82Spelare A7

-

Spelare A17
Spelare A8 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A18
Tid/bana:
83Spelare A9

-

Spelare A15
Spelare A10 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A16
Tid/bana:
84Spelare A11

-

Spelare A13
Spelare A12 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A14
Tid/bana:
85Spelare A27

-

Spelare A1
Spelare A28 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A2
Tid/bana:
86Spelare A25

-

Spelare A3
Spelare A26 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A4
Tid/bana:
87Spelare A23

-

Spelare A5
Spelare A24 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A6
Tid/bana:
88Spelare A21

-

Spelare A7
Spelare A22 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A8
Tid/bana:
89Spelare A19

-

Spelare A9
Spelare A20 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A10
Tid/bana:
90Spelare A17

-

Spelare A11
Spelare A18 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A12
Tid/bana:
91Spelare A15

-

Spelare A13
Spelare A16 (0-0,0-0,0-0) Ej klarSpelare A14


Namn SMVMFMGame+/- Poäng
1Spelare A1/ Spelare A20000-00
2Spelare A3/ Spelare A40000-00
3Spelare A5/ Spelare A60000-00
4Spelare A7/ Spelare A80000-00
5Spelare A9/ Spelare A100000-00
6Spelare A11/ Spelare A120000-00
7Spelare A13/ Spelare A140000-00
8Spelare A15/ Spelare A160000-00
9Spelare A17/ Spelare A180000-00
10Spelare A19/ Spelare A200000-00
11Spelare A21/ Spelare A220000-00
12Spelare A23/ Spelare A240000-00
13Spelare A25/ Spelare A260000-00
14Spelare A27/ Spelare A280000-00Tabellen sortering efter Poäng, Game skillnad (+/-), Vunna games , minst antal förlorade games.
Vinst i set ger 2 poäng. Vid ej färdigspelat set, så får de som leder 1,5 poäng och de som ligger under 0,5p.
Vid lika resultat (eller ej påbörjade )set får lagen 1 poäng vardera.
SM= Spelade matcher, VM= Vunna matcher, FM=Förlorade matcher, Game= Vunna/ Förlorade games, +/- = Game skillnad.Powered by PadelCup.se

Resultpage in english.

(2020-09-07/21-08-18/15201946501) Cnr:7555-1(Arkiverad:2021-08-18)
F-ID:74ea6300601e803a9e040b90ccb3aef8