Spontanamericano

Grupp 1

MNrTid/Bana LagPoäng PoängLag
Tid/bana:
1Spelare A3

0

-

0

Spelare A1
Spelare A4Spelare A2
Tid/bana:
2Spelare A29

0

-

0

Spelare A7
Spelare A30Spelare A8
Tid/bana:
3Spelare A27

0

-

0

Spelare A9
Spelare A28Spelare A10
Tid/bana:
4Spelare A25

0

-

0

Spelare A11
Spelare A26Spelare A12
Tid/bana:
5Spelare A23

0

-

0

Spelare A13
Spelare A24Spelare A14
Tid/bana:
6Spelare A21

0

-

0

Spelare A15
Spelare A22Spelare A16
Tid/bana:
7Spelare A19

0

-

0

Spelare A17
Spelare A20Spelare A18
Tid/bana:
8Spelare A1

0

-

0

Spelare A5
Spelare A2Spelare A6
Tid/bana:
9Spelare A7

0

-

0

Spelare A3
Spelare A8Spelare A4
Tid/bana:
10Spelare A11

0

-

0

Spelare A29
Spelare A12Spelare A30
Tid/bana:
11Spelare A13

0

-

0

Spelare A27
Spelare A14Spelare A28
Tid/bana:
12Spelare A15

0

-

0

Spelare A25
Spelare A16Spelare A26
Tid/bana:
13Spelare A17

0

-

0

Spelare A23
Spelare A18Spelare A24
Tid/bana:
14Spelare A19

0

-

0

Spelare A21
Spelare A20Spelare A22
Tid/bana:
15Spelare A7

0

-

0

Spelare A1
Spelare A8Spelare A2
Tid/bana:
16Spelare A5

0

-

0

Spelare A9
Spelare A6Spelare A10
Tid/bana:
17Spelare A3

0

-

0

Spelare A11
Spelare A4Spelare A12
Tid/bana:
18Spelare A29

0

-

0

Spelare A15
Spelare A30Spelare A16
Tid/bana:
19Spelare A27

0

-

0

Spelare A17
Spelare A28Spelare A18
Tid/bana:
20Spelare A25

0

-

0

Spelare A19
Spelare A26Spelare A20
Tid/bana:
21Spelare A23

0

-

0

Spelare A21
Spelare A24Spelare A22
Tid/bana:
22Spelare A1

0

-

0

Spelare A9
Spelare A2Spelare A10
Tid/bana:
23Spelare A11

0

-

0

Spelare A7
Spelare A12Spelare A8
Tid/bana:
24Spelare A13

0

-

0

Spelare A5
Spelare A14Spelare A6
Tid/bana:
25Spelare A15

0

-

0

Spelare A3
Spelare A16Spelare A4
Tid/bana:
26Spelare A19

0

-

0

Spelare A29
Spelare A20Spelare A30
Tid/bana:
27Spelare A21

0

-

0

Spelare A27
Spelare A22Spelare A28
Tid/bana:
28Spelare A23

0

-

0

Spelare A25
Spelare A24Spelare A26
Tid/bana:
29Spelare A11

0

-

0

Spelare A1
Spelare A12Spelare A2
Tid/bana:
30Spelare A9

0

-

0

Spelare A13
Spelare A10Spelare A14
Tid/bana:
31Spelare A7

0

-

0

Spelare A15
Spelare A8Spelare A16
Tid/bana:
32Spelare A5

0

-

0

Spelare A17
Spelare A6Spelare A18
Tid/bana:
33Spelare A3

0

-

0

Spelare A19
Spelare A4Spelare A20
Tid/bana:
34Spelare A29

0

-

0

Spelare A23
Spelare A30Spelare A24
Tid/bana:
35Spelare A27

0

-

0

Spelare A25
Spelare A28Spelare A26
Tid/bana:
36Spelare A1

0

-

0

Spelare A13
Spelare A2Spelare A14
Tid/bana:
37Spelare A15

0

-

0

Spelare A11
Spelare A16Spelare A12
Tid/bana:
38Spelare A17

0

-

0

Spelare A9
Spelare A18Spelare A10
Tid/bana:
39Spelare A19

0

-

0

Spelare A7
Spelare A20Spelare A8
Tid/bana:
40Spelare A21

0

-

0

Spelare A5
Spelare A22Spelare A6
Tid/bana:
41Spelare A23

0

-

0

Spelare A3
Spelare A24Spelare A4
Tid/bana:
42Spelare A27

0

-

0

Spelare A29
Spelare A28Spelare A30
Tid/bana:
43Spelare A15

0

-

0

Spelare A1
Spelare A16Spelare A2
Tid/bana:
44Spelare A13

0

-

0

Spelare A17
Spelare A14Spelare A18
Tid/bana:
45Spelare A11

0

-

0

Spelare A19
Spelare A12Spelare A20
Tid/bana:
46Spelare A9

0

-

0

Spelare A21
Spelare A10Spelare A22
Tid/bana:
47Spelare A7

0

-

0

Spelare A23
Spelare A8Spelare A24
Tid/bana:
48Spelare A5

0

-

0

Spelare A25
Spelare A6Spelare A26
Tid/bana:
49Spelare A3

0

-

0

Spelare A27
Spelare A4Spelare A28
Tid/bana:
50Spelare A1

0

-

0

Spelare A17
Spelare A2Spelare A18
Tid/bana:
51Spelare A19

0

-

0

Spelare A15
Spelare A20Spelare A16
Tid/bana:
52Spelare A21

0

-

0

Spelare A13
Spelare A22Spelare A14
Tid/bana:
53Spelare A23

0

-

0

Spelare A11
Spelare A24Spelare A12
Tid/bana:
54Spelare A25

0

-

0

Spelare A9
Spelare A26Spelare A10
Tid/bana:
55Spelare A27

0

-

0

Spelare A7
Spelare A28Spelare A8
Tid/bana:
56Spelare A29

0

-

0

Spelare A5
Spelare A30Spelare A6
Tid/bana:
57Spelare A19

0

-

0

Spelare A1
Spelare A20Spelare A2
Tid/bana:
58Spelare A17

0

-

0

Spelare A21
Spelare A18Spelare A22
Tid/bana:
59Spelare A15

0

-

0

Spelare A23
Spelare A16Spelare A24
Tid/bana:
60Spelare A13

0

-

0

Spelare A25
Spelare A14Spelare A26
Tid/bana:
61Spelare A11

0

-

0

Spelare A27
Spelare A12Spelare A28
Tid/bana:
62Spelare A9

0

-

0

Spelare A29
Spelare A10Spelare A30
Tid/bana:
63Spelare A5

0

-

0

Spelare A3
Spelare A6Spelare A4
Tid/bana:
64Spelare A1

0

-

0

Spelare A21
Spelare A2Spelare A22
Tid/bana:
65Spelare A23

0

-

0

Spelare A19
Spelare A24Spelare A20
Tid/bana:
66Spelare A25

0

-

0

Spelare A17
Spelare A26Spelare A18
Tid/bana:
67Spelare A27

0

-

0

Spelare A15
Spelare A28Spelare A16
Tid/bana:
68Spelare A29

0

-

0

Spelare A13
Spelare A30Spelare A14
Tid/bana:
69Spelare A3

0

-

0

Spelare A9
Spelare A4Spelare A10
Tid/bana:
70Spelare A5

0

-

0

Spelare A7
Spelare A6Spelare A8
Tid/bana:
71Spelare A23

0

-

0

Spelare A1
Spelare A24Spelare A2
Tid/bana:
72Spelare A21

0

-

0

Spelare A25
Spelare A22Spelare A26
Tid/bana:
73Spelare A19

0

-

0

Spelare A27
Spelare A20Spelare A28
Tid/bana:
74Spelare A17

0

-

0

Spelare A29
Spelare A18Spelare A30
Tid/bana:
75Spelare A13

0

-

0

Spelare A3
Spelare A14Spelare A4
Tid/bana:
76Spelare A11

0

-

0

Spelare A5
Spelare A12Spelare A6
Tid/bana:
77Spelare A9

0

-

0

Spelare A7
Spelare A10Spelare A8
Tid/bana:
78Spelare A1

0

-

0

Spelare A25
Spelare A2Spelare A26
Tid/bana:
79Spelare A27

0

-

0

Spelare A23
Spelare A28Spelare A24
Tid/bana:
80Spelare A29

0

-

0

Spelare A21
Spelare A30Spelare A22
Tid/bana:
81Spelare A3

0

-

0

Spelare A17
Spelare A4Spelare A18
Tid/bana:
82Spelare A5

0

-

0

Spelare A15
Spelare A6Spelare A16
Tid/bana:
83Spelare A7

0

-

0

Spelare A13
Spelare A8Spelare A14
Tid/bana:
84Spelare A9

0

-

0

Spelare A11
Spelare A10Spelare A12
Tid/bana:
85Spelare A27

0

-

0

Spelare A1
Spelare A28Spelare A2
Tid/bana:
86Spelare A25

0

-

0

Spelare A29
Spelare A26Spelare A30
Tid/bana:
87Spelare A21

0

-

0

Spelare A3
Spelare A22Spelare A4
Tid/bana:
88Spelare A19

0

-

0

Spelare A5
Spelare A20Spelare A6
Tid/bana:
89Spelare A17

0

-

0

Spelare A7
Spelare A18Spelare A8
Tid/bana:
90Spelare A15

0

-

0

Spelare A9
Spelare A16Spelare A10
Tid/bana:
91Spelare A13

0

-

0

Spelare A11
Spelare A14Spelare A12
Tid/bana:
92Spelare A1

0

-

0

Spelare A29
Spelare A2Spelare A30
Tid/bana:
93Spelare A3

0

-

0

Spelare A25
Spelare A4Spelare A26
Tid/bana:
94Spelare A5

0

-

0

Spelare A23
Spelare A6Spelare A24
Tid/bana:
95Spelare A7

0

-

0

Spelare A21
Spelare A8Spelare A22
Tid/bana:
96Spelare A9

0

-

0

Spelare A19
Spelare A10Spelare A20
Tid/bana:
97Spelare A11

0

-

0

Spelare A17
Spelare A12Spelare A18
Tid/bana:
98Spelare A13

0

-

0

Spelare A15
Spelare A14Spelare A16
Tid/bana:
99Spelare A29

0

-

0

Spelare A3
Spelare A30Spelare A4
Tid/bana:
100Spelare A27

0

-

0

Spelare A5
Spelare A28Spelare A6
Tid/bana:
101Spelare A25

0

-

0

Spelare A7
Spelare A26Spelare A8
Tid/bana:
102Spelare A23

0

-

0

Spelare A9
Spelare A24Spelare A10
Tid/bana:
103Spelare A21

0

-

0

Spelare A11
Spelare A22Spelare A12
Tid/bana:
104Spelare A19

0

-

0

Spelare A13
Spelare A20Spelare A14
Tid/bana:
105Spelare A17

0

-

0

Spelare A15
Spelare A18Spelare A16


Namn SMVMOMFM Poäng
1Spelare A1/ Spelare A20
2Spelare A3/ Spelare A40
3Spelare A5/ Spelare A60
4Spelare A7/ Spelare A80
5Spelare A9/ Spelare A100
6Spelare A11/ Spelare A120
7Spelare A13/ Spelare A140
8Spelare A15/ Spelare A160
9Spelare A17/ Spelare A180
10Spelare A19/ Spelare A200
11Spelare A21/ Spelare A220
12Spelare A23/ Spelare A240
13Spelare A25/ Spelare A260
14Spelare A27/ Spelare A280
15Spelare A29/ Spelare A300

Information

Spelar om 24 poäng.

Final:
1:an och 3:an bildar par.
2:an och 4:an bildar par.

Utslagning vid lika antal poäng.
Flest antal segrar.
Inbördes möte.
Poöngskillnad.
Lottning.


Teckenförklaring.
SM= Spelade Matcher, VM= Vunna Matcher, OM= Oavgjorda Matcher, FM= Förlorade Matcher.


Powered by PadelCup.se

Resultpage in english.

(2019-03-08/20-10-22/1201) Cnr:945-2(Arkiverad:2020-10-22)
F-ID:a3553b51e9e4312a60c7d7bb4a8e368f