Arkiverade cuper på konto #13680.

Arkiverade resultat från tidigare cuper på kontot.
(Arkiverade cuper kan ej redigeras i efterhand.)

Orion Grundsär
(Cupnr:13680-1)