Arkiverade cuper på konto #2944.

Arkiverade resultat från tidigare cuper på kontot.
(Arkiverade cuper kan ej redigeras i efterhand.)

NPDC AMERICANO
(Cupnr:2944-2)
NPDC AMERICANO
(Cupnr:2944-1)