Arkiverade cuper på konto #3080.

Arkiverade resultat från tidigare cuper på kontot.
(Arkiverade cuper kan ej redigeras i efterhand.)

La vida loca
(Cupnr:3080-2)
La vida loca
(Cupnr:3080-1)