Arkiverade cuper på konto #4936.

Arkiverade resultat från tidigare cuper på kontot.
(Arkiverade cuper kan ej redigeras i efterhand.)

Americano
(Cupnr:4936-1)