Arkiverade cuper på konto #5930.

Arkiverade resultat från tidigare cuper på kontot.
(Arkiverade cuper kan ej redigeras i efterhand.)

Solna open
(Cupnr:5930-2)
Solna open
(Cupnr:5930-1)