Arkiverade cuper på konto #6176.

Arkiverade resultat från tidigare cuper på kontot.
(Arkiverade cuper kan ej redigeras i efterhand.)

Grabb 2020
(Cupnr:6176-1)