Arkiverade cuper på konto #6262.

Arkiverade resultat från tidigare cuper på kontot.
(Arkiverade cuper kan ej redigeras i efterhand.)

SIRI
(Cupnr:6262-1)