Arkiverade cuper på konto #8232.

Arkiverade resultat från tidigare cuper på kontot.
(Arkiverade cuper kan ej redigeras i efterhand.)

KnugOpen
(Cupnr:8232-2)
KungOpen
(Cupnr:8232-1)