Arkiverade cuper på konto #8663.

Arkiverade resultat från tidigare cuper på kontot.
(Arkiverade cuper kan ej redigeras i efterhand.)

Saturday Open 2020
(Cupnr:8663-1)