Jopppe 25

Grupp 1

MNrTid/Bana LagPoäng PoängLag
Tid/bana: Bana nr : 1
1Bana nr : 1rasse

0

-

0

peo
joppebulten
Tid/bana: Bana nr : 2
2Bana nr : 2vdn

0

-

0

olson
alfenpossgån
Tid/bana: Bana nr : 3
3Bana nr : 3rena ötto

0

-

0

rogge
pläpbengan
Tid/bana: Bana nr : 1
4Bana nr : 1vdn

0

-

0

ramsby
bultenrogge
Tid/bana: Bana nr : 2
5Bana nr : 2rasse

0

-

0

joppe
fillesleven
Tid/bana: Bana nr : 3
6Bana nr : 3rena ötto

0

-

0

pläp
olsonpossgån
Tid/bana: Bana nr : 1
7Bana nr : 1alfen

0

-

0

rasse
possgånpeo
Tid/bana: Bana nr : 2
8Bana nr : 2fille

0

-

0

berra
slevenramsby
Tid/bana: Bana nr : 3
9Bana nr : 3olson

0

-

0

bulten
vdnjoppe
Tid/bana: Bana nr : 1
10Bana nr : 1alfen

0

-

0

bengan
peoberra
Tid/bana: Bana nr : 2
11Bana nr : 2fille

0

-

0

possgån
pläprasse
Tid/bana: Bana nr : 3
12Bana nr : 3ramsby

0

-

0

rena ötto
slevenrogge
Tid/bana: Bana nr : 1
13Bana nr : 1vdn

0

-

0

alfen
roggebengan
Tid/bana: Bana nr : 2
14Bana nr : 2possgån

0

-

0

joppe
fillerena ötto
Tid/bana: Bana nr : 3
15Bana nr : 3ramsby

0

-

0

peo
bultenberra
Tid/bana: Bana nr : 1
16Bana nr : 1rasse

0

-

0

rena ötto
ramsbyalfen
Tid/bana: Bana nr : 2
17Bana nr : 2joppe

0

-

0

bulten
filleberra
Tid/bana: Bana nr : 3
18Bana nr : 3olson

0

-

0

bengan
pläpvdn
Tid/bana: Bana nr : 1
19Bana nr : 1olson

0

-

0

sleven
jopperena ötto
Tid/bana: Bana nr : 2
20Bana nr : 2berra

0

-

0

bulten
alfenrogge
Tid/bana: Bana nr : 3
21Bana nr : 3peo

0

-

0

vdn
benganramsby
Tid/bana: Bana nr : 1
22Bana nr : 1rasse

0

-

0

ramsby
slevenpeo
Tid/bana: Bana nr : 2
23Bana nr : 2pläp

0

-

0

berra
benganfille
Tid/bana: Bana nr : 3
24Bana nr : 3alfen

0

-

0

rena ötto
roggepossgån
Tid/bana: Bana nr : 1
25Bana nr : 1vdn

0

-

0

ramsby
jopperena ötto
Tid/bana: Bana nr : 2
26Bana nr : 2fille

0

-

0

peo
benganpossgån
Tid/bana: Bana nr : 3
27Bana nr : 3olson

0

-

0

rasse
slevenpläp
Tid/bana: Bana nr : 1
28Bana nr : 1olson

0

-

0

fille
benganbulten
Tid/bana: Bana nr : 2
29Bana nr : 2rogge

0

-

0

sleven
possgånpeo
Tid/bana: Bana nr : 3
30Bana nr : 3vdn

0

-

0

joppe
pläpberra
Tid/bana: Bana nr : 1
31Bana nr : 1sleven

0

-

0

fille
alfenvdn
Tid/bana: Bana nr : 2
32Bana nr : 2bulten

0

-

0

ramsby
possgånpläp
Tid/bana: Bana nr : 3
33Bana nr : 3rasse

0

-

0

bengan
roggejoppe
Tid/bana: Bana nr : 1
34Bana nr : 1fille

0

-

0

alfen
rena öttobulten
Tid/bana: Bana nr : 2
35Bana nr : 2olson

0

-

0

berra
roggerasse
Tid/bana: Bana nr : 3
36Bana nr : 3vdn

0

-

0

sleven
peopläp
Tid/bana: Bana nr : 1
37Bana nr : 1rogge

0

-

0

joppe
berrapossgån
Tid/bana: Bana nr : 2
38Bana nr : 2rasse

0

-

0

bengan
olsonramsby
Tid/bana: Bana nr : 3
39Bana nr : 3pläp

0

-

0

bulten
alfensleven
Tid/bana: Bana nr : 1
40Bana nr : 1olson

0

-

0

rogge
bultensleven
Tid/bana: Bana nr : 2
41Bana nr : 2alfen

0

-

0

joppe
ramsbypläp
Tid/bana: Bana nr : 3
42Bana nr : 3rena ötto

0

-

0

berra
rassevdn
Tid/bana: Bana nr : 1
43Bana nr : 1joppe

0

-

0

pläp
roggepeo
Tid/bana: Bana nr : 2
44Bana nr : 2olson

0

-

0

alfen
ramsbyfille
Tid/bana: Bana nr : 3
45Bana nr : 3bulten

0

-

0

sleven
benganpossgån
Tid/bana: Bana nr : 1
46Bana nr : 1fille

0

-

0

rena ötto
peovdn
Tid/bana: Bana nr : 2
47Bana nr : 2alfen

0

-

0

pläp
rasseberra
Tid/bana: Bana nr : 3
48Bana nr : 3ramsby

0

-

0

bengan
joppepossgån
Tid/bana: Bana nr : 1
49Bana nr : 1ramsby

0

-

0

berra
possgånolson
Tid/bana: Bana nr : 2
50Bana nr : 2vdn

0

-

0

rogge
rassefille
Tid/bana: Bana nr : 3
51Bana nr : 3peo

0

-

0

bulten
rena öttopläp
Tid/bana: Bana nr : 1
52Bana nr : 1vdn

0

-

0

bulten
possgånrasse
Tid/bana: Bana nr : 2
53Bana nr : 2sleven

0

-

0

alfen
benganjoppe
Tid/bana: Bana nr : 3
54Bana nr : 3olson

0

-

0

rena ötto
peoberra
Tid/bana: Bana nr : 1
55Bana nr : 1bengan

0

-

0

rena ötto
rassebulten
Tid/bana: Bana nr : 2
56Bana nr : 2olson

0

-

0

peo
fillerogge
Tid/bana: Bana nr : 3
57Bana nr : 3vdn

0

-

0

berra
slevenpossgån
Tid/bana: Bana nr : 1
58Bana nr : 1pläp

0

-

0

ramsby
roggefille
Tid/bana: Bana nr : 2
59Bana nr : 2bengan

0

-

0

berra
rena öttosleven
Tid/bana: Bana nr : 3
60Bana nr : 3olson

0

-

0

joppe
alfenpeoNamn SMVMOMFM Poäng
1joppe00000
2alfen00000
3peo00000
4olson00000
5berra00000
6vdn00000
7bulten00000
8bengan00000
9possgån00000
10sleven00000
11rena ötto00000
12rasse00000
13rogge00000
14fille00000
15pläp00000
16ramsby00000
Teckenförklaring.
SM= Spelade Matcher, VM= Vunna Matcher, OM= Oavgjorda Matcher, FM= Förlorade Matcher.


Powered by PadelCup.se

Resultpage in english.

(2020-11-06/21-04-24/17201931501) Cnr:8894-3(Arkiverad:2021-04-24)
F-ID:06c9a1d5b2be51e9f496e6bdc37a6543